Turneringsform/Retningslinjer

Tilmelding til Matcher:

Er du medlem af Trehøje-Pigerne, kan du naturligvis deltage i alle vores matcher.
Du tilmelder dig til vores matcher via normal tidsbestilling via Golfbox og selve matchen for at modtage en scoreindtastningskode.

Scorekort
– tjek det er korrekt udfyldt med navn, medlemsnr., række (A eller B)
– laver du birdie – skal det påføres liste som opbevares i omklædningsrummet, med notering af markør ligeledes.
– nærmest flaget på hul 2 og hul 17 skal skrives på liste som fast vil ligge i boksene på disse 2 huller. Disse lister bliver opbevaret og resultater offentliggøres ved gunstarter.

HUSK at din markør også skal underskrive, ellers gælder det ikke. Det er ikke nok at skrive det på

scorekortet.
– dit scorekort skal afleveres efter hver match, ved manglende aflevering af scorekort bliver du registreret med NR(no return)

Præmier
Der udløses præmier for hver 7. deltager i henholdsvis A og B rækken  (3/4 afrunding)

Nærmest flaget på green på hullerne 2 og 17 (18 huls banen) og hul 1 og 8 på Østsløjfen.
Der er præmieoverrækkelse ved fællesspisningerne.

Udregning ved lighed
Har to spillere opnået samme resultat, finder vi vinderen ved flg. model
– bedst på de sidste hhv. 9, 6 og 3 huller. Er der lighed her, ses der på det sidst spillede hul. Hvis der forsat er lighed i resultatet, trækkes der lod.

Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år og har HCP 45 eller derunder, kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller golf hver tirsdag i al slags vejr fra slutningen af marts til oktober – kun afbrudt af en sommerpause i juli måned.

Vi spiller i 2 lige store rækker; A-række og B-række.

I løbet af sæsonen vil der være et antal matcher med Gunstart – se matchkalender under fanen turneringskalender.
Banen må ikke spilles forud for en match, da man i følge golfreglerne ikke må have spillet banen på forhånd samme dag.


Ved Trehøje-Pigernes matcher bliver handicap reguleret i henhold til gældende golfregler.

Matchfee:

Vi har i år et matchfee på kr. 400,00 hvoraf de kr. 50,00 går til årlig kontingent. Vores matchfee har været det samme i mange år, men stigende udgifter til bankgebyrer har gjort det nødvendigt med en regulering af vores samlede matchfee for hele året. Hvis du ikke betaler det samlede matchfee beløb, kan du betale pr. gang.

Betaling af hele årets matchfee kr. 400,00 (incl. kontingent kr. 50,00) skal ske til konto nr. 7670-3660581.

Ugentlig matchfee er sat til 30,00 kr. pr. gang. Matchfee til Mobilepay nr. 3200MF.

Kontingent for at spille i Pigeklubben er kr. 50,00 som betales ved sæsonstart eller ved tilmelding til Pigeklubben.

Vi vil opfordre dig til at indbetale til vores bankkonto nr. for ikke at belaste vores Mobilepay nr. for meget, grunden til dette er at vi betaler et gebyr pr. indbetaling

Holdbold

Retningslinjer for Holdbold

Hvert hold får udleveret en farvet bold, som man skal bestræbe sig på ikke at miste.

Holdet spiller i den rækkefølge, som der står på startlisten.

Den første på listen spiller altså hul 1, 5 og 9 med den farvede bold

Den anden på listen hul 2 og 6 etc.

Holdets score er med den farvede bold, og alle noterer deres score, da man også spiller med sin egen bold.

Skulle holdet være så uheldig at miste den farvede bold, spiller man videre med en hvid bold og noterer score på holdets scorekort. Selvfølgelig med den samme rækkefølge.

Der er både præmier til hold, som kommer ind med den farvede bold og til det bedste hold, som har mistet den farvede bold.

Husk holdscorekort

Ny Stableford

Trehøje-Pigerne har valgt denne måde at spille Ny Stableford på.

Inden runden påbegyndes skal du…

Vælge 6 huller, hvor din score ganges med 1

Vælge 6 huller, hvor din score ganges med 2

Vælge 6 huller, hvor din score ganges med 3

Noter dine valg scorekortet, så din markør kan give dig den rette score.

Det kan være en god idé at tænke taktisk i denne spilform. De fleste af os har nogle huller, der bare aldrig rigtig giver en god score, så måske er det ikke lige på de huller, scoren skal ganges med 3. Modsat har de fleste af os også nogle huller, der næsten altid giver en god score, og så vil det jo være klogt at gange denne score med 3.

Ny Stableford er en sjov spilform, så god fornøjelse:-)

Flagmatch 9. juni

Matchform : Flagspil
Inden matchstarten får du udleveret et flag, hvorpå du skal skrive dit DGU nr og navn.

Spilles som slagspil. Regn ud hvor mange slag du har på banen (spillehandicap : Banens par + dine tildelte slag).
Du spiller nu hver enkelt hul, indtil bolden er i hul. Du trækker en fra spillehandicappet, hver gang du slår et slag. Når du har brugt alle dine slag, skal du sætte dit flag, der hvor din bold ligger.
Har du ikke brugt alle dine slag efter Hul 18, fortsætter du på Hul 1. Hvis dit sidste slag lander på green, måler du, hvor langt der er til hullet og skriver det på flaget, og sætter flaget bagved green (mod det næste hul).

Vinderen er den spiller som kommer længst med sit flag / tættest på hul 18 / påbegyndt ny runde.

Du skal spille alle 18 huller færdig, selvom flaget er sat, da vi HCP-regulerer som vanligt.

 

Flagspil

Inden matchen får du udleveret et flag. Du noterer navn og medlemsnummer på flaget.

Spilles som slagspil. Regn ud, hvor mange slag du har på banen (spillehandicap: Banens par+dine tildelte slag). Du spiller nu hvert enkelt hul, indtil bolden er i hul. Du trækker en fra spille-handicappet, hver gang du slår et slag. Når du når nul, er din runde færdig, og du planter dit flag, der hvor din bold ligger. Vinderen er den spiller, som kommer længst med sit flag. Har du ikke brugt alle dine slag efter de første 18 huller, begynder du på en ny runde på hul 1.

Eclectic

Trehøjepigernes Eclectic turnering går over 4 spilleaftener. Matchledelsen lægger denne aften vores Eclectic mappe frem i Golfcafeen. Første spilleaften udfylder du et scorekort, som skal indsættes i denne mappe.  For hver spilleaften indføres scores for denne match. Når den 4′ og sidste Eclectic match er spillet, vælger du den bedste score for hver enkelt hul. Denne score bestemmer dit resultat i Eclectic turneringen.

Irish Rumble – 4-bolde

Irish Rumble spilles som en holdturnering. Hvert hold består af 4 spillere ( 4-bolde).

Den spiller på holdet, der har lavest HCP fører et holdscorekort, hvor følgende scorer påføres:

  • Hul 1-5     – Kun holdets bedste score på hullet

  • Hul 6-10   – Summen af holdets 2 bedste scorer

  • Hul 11-15 – Summen af holdets 3 bedste scorer. 

  • Hul 16-18 – Summen af alle 4 scorer.

Summen af ovennævnte scorer udgør holdets resultat.

Hvis et hold kun består af 3 personer har man “Pedro” med. På opslagstavlen i klubhuset ophænger matchledelsen et papir med regler for de scores, der skal skrives på for “Pedro”

Texas scramble

Disse regler er specielt tilpasset til Trehøje-pigerne.

Matchen spilles som en holdturnering for 4 spillere på hvert hold. Der vælges en holdkaptajn, der fører score-kortet.

På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag. Stedet markeres og her dropper de 3 andre deres bolde, og alle slår deres 2′ slag herfra. Af disse vælges igen stedet for det bedste slag, hvorfra alle slår deres 3′ slag o.s.v. indtil bolden er i hul

Holdkaptajnen holder regnskab med hvis, drive der vælges, idet hver spiller skal have sit drive valgt mindst 2 gange på en runde på 9 huller. Det skal fremgå af score-kortet hvis drive, der er blevet valgt.

Holdets antal tildelte slag udregnes som et gennemsnit af de enkelte spilleres tildelte slag.

Eksempel:

Spiller 1: 34 tildelte slag Spiller 2: 28 tildelte slag Spiller 3: 25 tildelte slag Spiller 4: 18 tildelte slag

Udregning: 34+28+25+18=105/4=26,25 som afrundes til 26 tildelte slag.

Der føres kun et score-kort, hvor holdets score for hvert hul anføres.

Foursome

Foursome er en spilleform hvor to spillere danner par.  Foursome kan spilles både som hulspil, slagspil og stableford.

Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige.

Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Eksempel:

Spiller A har 14 tildelte slag og spiller B har 21 tildelte slag.

Sammenlagt giver det 35 slag / 2 = 17,5 slag, der rundes op til 18 tildelte slag.

Specielle episoder:

  • Skal der slås en provisorisk bold, skal den slås af partneren. Slår spiller A f.eks. et slag, og er i tvivl om bolden kan findes, er det spiller B, der skal slå den provisoriske bold.

  • Hvis partnerne udfører ét eller flere slag i forkert rækkefølge, annulleres et sådant eller sådanne slag, og partnerne pådrager sig to straffeslag. Partnerne skal rette fejlen ved at spille en bold i rigtig rækkefølge fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra partnerne første gang spillede i forkert rækkefølge (regel 20-5).

Se i øvrigt definitionerne i regelbogen samt regel 29.

Irish Rumble

Irish Rumble spilles som en holdturnering bestående af 3 spillere (3-bolde).

Den spiller på holdet, der har lavest HCP fører et holdscorekort, hvor følgende scorer påføres:

  • Hul 1-6     – Kun holdets bedste score på hullet

  • Hul 7-12   – Summen af de 2 bedste scorer

  • Hul 13-18 – Summen af alles scorer (Hvis holdet er på 4 spillere, føres kun summen af de 3 bedste scorer)

Summen af ovennævnte scorer udgør holdets resultat.

Four-ball og Best-ball

I Trehøje-Pigernes program for 2008 har vi anført, at der til vores venindematch skal spilles Best-ball. Når vi imidlertid kigger i regelbogen under definitionerne, finder vi på side 31 under “Former for hulspil” spilformen Best-ball og under “Former for slagspil” finder vi spilformen Four-ball.

Selv om de fleste opfatter de 2 spilformer som 2 sider af samme sag, så er der altså en væsentlig forskel, og vi må derfor korrigere os selv:-)

Vi spiller Four-ball til vores Venindematch, men nedenfor angives for god ordens skyld definitionerne for begge spilformer:

Best-ball spilles som en form for hulspil, og er en match, i hvilken én spiller spiller mod to eller tre spilleres bedste bold.

Four-ball spilles som en form for slagspil (stableford spilles som bekendt efter reglerne for slagspil). Four-ball er en turnering, i hvilken to slagspillere spiller som partnere og spiller hver sin bold. Partnernes laveste score er scoren for hullet (spilles stableford, er det naturligvis den af partnernes score, der giver det højeste antal point, der er scoren for hullet). Der er ingen straf, hvis én af partnerne ikke færdigspiller hullet

Greensome

Greensome er en variation af Foursome, i hvilken 2 spillere danner par og spiller mod et andet par. Et par kaldes for en side, og en bold består således af 2 sider.

Greensome spilles ved at begge spillere i en side slår en bold ud fra tee-stedet. Herefter vælger siden, hvilken bold man ønsker at spille videre med på hullet. Herefter slår man skiftevis til bolden, indtil denne er i hul.

I Greensome udregnes sidens spillehandicap (antal tildelte slag) ud fra en formel. Spilleren med laveste “antal tildelte slag” vægter 60 procent mens spilleren med højeste “antal tildelte slag” kun vægter 40 procent. Resultatet rundes op og ned.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12 x 0,6 + 18 x 0,4 = 14,4 som afrundes til 14

NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun en spiller drive om. Partnerne bestemmer selv, hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested.

For at gøre det let, har vi lagt en Greensome-tabel ind, hvor det er hurtigt og enkelt at finde det fælles antal tildelte slag for en side. Klik blot her !

Stableford

Stableford er klart den mest udbredte spilform.

Scoren angives som point i modsætning til slag som i slagspil.

Spillerens antal tildelte slag fordeles på de enkelte huller efter banes handicap-nøgle. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag på et hul, opnås to point. Bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point over 18 huller, svarer det til hans handicap.

Slagspil

I slagspil angives scoren i antal slag i modsætning til point som i stableford.

Tæl dine slag på hvert hul og læg dem sammen efter runden.

Spilleren der har brugt færrest slag vinder. Kan spilles uden handicap (scratch) eller med handicap. Spilles med handicap opnås først en bruttoscore ved sammentællingen af slagene. Vinderen er den spiller, der har den laveste nettoscore, der opnås ved at trække de tildelte antal slag fra bruttoscoren.

Blind makker

Efter turneringen er begyndt, parrer matchledelsen ved lodtrækning spillerne. Partnernes sammenlagte nettoresultater udgør parrets resultat. Turneringen kan bruges i de fleste turneringsformer, og kan også indlægges som en ekstra turnering i turneringen.

Små indlagte konkurrencer

Uanset spilformen i en given turnering, kan der indlægges ekstra små konkurrencer, dels på enkelte huller og dels under hele runden:

Længste drive – Konkurrencen kan indlægges i en turnering på den måde, at det længste drive på et bestemt angivet hul vinder. Kun drives på fairway tæller med i konkurrencen. Den første spiller anbringer et skilt/flag med plads til notering af sit navn, der hvor vedkommendes drive ender. En efterfølgende spiller, der slår længere, flytter skiltet frem og noterer sit navn.

Nærmest hullet – Konkurrencen kan indlægges i en turnering på ét eller flere par 3 huller. Kun tee-slag, der ender på green tæller med i konkurrencen. Den spiller, hvis tee-slag ender nærmest hullet, vinder konkurrencen. Trehøje-Pigerne har anbragt nogle standere med en boks indeholdende et målebånd på de pågældende huller. Spilleren markerer sin bold på green, inden der puttes til den. Når bolden er i hul, måles afstanden fra hullet til markeringen og resultatet noteres sammen med scoren på scorekortet.

Færrest puts – Konkurrencen indlægges typisk kun i slagspilturneringer, hvor spilleren med det laveste antal puts (slag på green) sammenlagt er vinder. Trehøje-Pigerne har dog valgt at indlægge konkurrencen i en stablefordturnering med den regel, at hvis spilleren må samle sin bold op før den er i hul, noteres 3 puts på scorekortet. Der udleveres inden start et særligt scorekort til notering af puttene.