Login


« | Til forsiden

Medlemsbetingelser

Af Kirsten Asmussen | 18. januar, 2023

Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år og har HCP 45 eller derunder, kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller golf hver tirsdag i al slags vejr fra slutningen af marts til oktober – kun afbrudt af en sommerpause i juli måned.

Vi spiller i 2 lige store rækker; A-række og B-række.

I løbet af sæsonen vil der være et antal matcher med Gunstart – se matchkalender her.
Banen må ikke spilles forud for en match, da man i følge golfreglerne ikke må have spillet banen på forhånd samme dag.
Ved Trehøje-Pigernes matcher bliver handicap reguleret i henhold til gældende golfregler. Se i øvrigt regelhjørnet her.

Scorekort
– tjek det er korrekt udfyldt med navn, medlemsnr., række (A eller B)
– laver du birdie – skal du øverst på scorekortet skrive PIP og hul nr.
– nærmest flaget skal du også notere øverst på dit scorekort med antal mtr. og hul nr.
– dit scorekort skal afleveres efter hver match, ved manglende aflevering af scorekort bliver du registreret med NR(no return)

Præmier
Der udløses præmier for hver 7. deltager i henholdsvis A og B rækken  (3/4 afrunding)

Nærmest flaget på green på hullerne 2 og 17 (18 huls banen) og hul 1 og 8 på Østsløjfen.
Der er præmieoverrækkelse ved fællesspisningerne.

Udregning ved lighed
Har to spillere opnået samme resultat, finder vi vinderen ved flg. model
– bedst på de sidste hhv. 9, 6 og 3 huller. Er der lighed her, ses der på det sidst spillede hul. Hvis der forsat er lighed i resultatet, trækkes der lod.

Kategorier: Generelt | Ingen kommentarer »

Kommentarer