Login

Regelhjørnet

Næste indlæg »

Slagspil

søndag, 27. april, 2008

I slagspil angives scoren i antal slag i modsætning til point som i stableford.

Tæl dine slag på hvert hul og læg dem sammen efter runden.

Spilleren der har brugt færrest slag vinder. Kan spilles uden handicap (scratch) eller med handicap. Spilles med handicap opnås først en bruttoscore ved sammentællingen af slagene. Vinderen er den spiller, der har den laveste nettoscore, der opnås ved at trække de tildelte antal slag fra bruttoscoren.

Blind makker

søndag, 27. april, 2008

Efter turneringen er begyndt, parrer matchledelsen ved lodtrækning spillerne. Partnernes sammenlagte nettoresultater udgør parrets resultat. Turneringen kan bruges i de fleste turneringsformer, og kan også indlægges som en ekstra turnering i turneringen.

Små indlagte konkurrencer

søndag, 27. april, 2008

Uanset spilformen i en given turnering, kan der indlægges ekstra små konkurrencer, dels på enkelte huller og dels under hele runden:

Længste drive – Konkurrencen kan indlægges i en turnering på den måde, at det længste drive på et bestemt angivet hul vinder. Kun drives på fairway tæller med i konkurrencen. Den første spiller anbringer et skilt/flag med plads til notering af sit navn, der hvor vedkommendes drive ender. En efterfølgende spiller, der slår længere, flytter skiltet frem og noterer sit navn.

Nærmest hullet – Konkurrencen kan indlægges i en turnering på ét eller flere par 3 huller. Kun tee-slag, der ender på green tæller med i konkurrencen. Den spiller, hvis tee-slag ender nærmest hullet, vinder konkurrencen. Trehøje-Pigerne har anbragt nogle standere med en boks indeholdende et målebånd på de pågældende huller. Spilleren markerer sin bold på green, inden der puttes til den. Når bolden er i hul, måles afstanden fra hullet til markeringen og resultatet noteres sammen med scoren på scorekortet.

Færrest puts – Konkurrencen indlægges typisk kun i slagspilturneringer, hvor spilleren med det laveste antal puts (slag på green) sammenlagt er vinder. Trehøje-Pigerne har dog valgt at indlægge konkurrencen i en stablefordturnering med den regel, at hvis spilleren må samle sin bold op før den er i hul, noteres 3 puts på scorekortet. Der udleveres inden start et særligt scorekort til notering af puttene.

Næste indlæg »