Login

Regelhjørnet

« Tidligere indlæg

Ny Stableford

lørdag, 25. februar, 2017

 

Trehøje-Pigerne har valgt denne måde at spille Ny Stableford på.

Inden runden påbegyndes skal du…

Vælge 6 huller, hvor din score ganges med 1

Vælge 6 huller, hvor din score ganges med 2

Vælge 6 huller, hvor din score ganges med 3

Noter dine valg scorekortet, så din markør kan give dig den rette score.

Det kan være en god idé at tænke taktisk i denne spilform. De fleste af os har nogle huller, der bare aldrig rigtig giver en god score, så måske er det ikke lige på de huller, scoren skal ganges med 3. Modsat har de fleste af os også nogle huller, der næsten altid giver en god score, og så vil det jo være klogt at gange denne score med 3.

Ny Stableford er en sjov spilform, så god fornøjelse:-)

Handicap regulering – EGA Handicap

mandag, 25. juni, 2012

Den 2. juli 2012 træder de nye regler for handicap regulering i kraft. Og fremover vil resultaterne fra Trehøjepigernes tirsdagmatcher også blive indberetttet til Golfbox. Dette betyder at alle, der ikke kommer i neutral zone vil blive reguleret op i handicap.

De nye regler:

Spillere i Handicap 36 og derover kan ikke reguleres op.

Spillere i Handicap 37 og derover bliver ikke berørt af de nye regler. De skal fortsat aflevere scorekort, som de hidtil har gjort hver gang de laver over 36 point/ over 18 point på 9 huller.

Spillere i Handicap under 36. I private runder skal man krydse af i feltet EDS på scorekortet, inden man slår ud på 1. tee for at blive reguleret. Kortet skal herefter afleveres til regulering uanset hvilken score man laver.. Med en lav score bliver man reguleret op i handicap.

Almindelige tirsdag matcher, hvor vi tilmelder på Golfbox.  Alle scorekort bliver afleveret og man bliver reguleret som tidligere. Dog bliver man også reguleret op, hvis man ikke ligger i Neutral Zone. Til disse matcher kan man selv regne sit nye handicap op efter matchen.

Gunstartmatcher i Trehøje-pigerne samt alle klubmatcher. Her vil man blive reguleret op eller ned som ovenfor. Dog vil der efter matchen blive udregnet et gennemsnit af alle resultaterog ud fra dete gennemsnit vil Neutral Zone være forskellig alt efter forholdene. Det kan f.eks. betyde at en runde i regn og rusk, hvor gennemsnittet er meget lavt, vil Neutral Zone være lavere end normalt. Hvis enkelte spillere har lavet 35-36 point kan det betyde, at de skal reguleres ned. Omvendt betyder det, at hvis gennemsnittet er meget højt, vil man ikke blive reguleret ned med en score på 37. Dette kan f.eks. ske på en dag hvor græsset er kort og tørt, og du får ekstra længde fordi bolden ruller langt. Så vil Neutral Zone ligge højere end normalt.

Det er Golfbox, der sætter Neutral Zone til disse matcher. Der ligger regler for dette i Golfbox og vi har ingen indflydelse på hvordan dette afgøres. Spillere kan derfor ikke selv udregne sit handicap efter disse matcher. Man skal derfor selv checke sit handicap på Golfbox efter matchen.

Er man i tvivl om disse regler er man selvfølgelig velkommen til at kontakte Trehøje-pigerne eller kontoret.

Foursome

søndag, 31. august, 2008

Foursome er en spilleform hvor to spillere danner par.  Foursome kan spilles både som hulspil, slagspil og stableford.

Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige.

Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Eksempel:

Spiller A har 14 tildelte slag og spiller B har 21 tildelte slag.

Sammenlagt giver det 35 slag / 2 = 17,5 slag, der rundes op til 18 tildelte slag.

Specielle episoder:

Se i øvrigt definitionerne i regelbogen samt regel 29.

Irish Rumble

fredag, 16. maj, 2008

Irish Rumble spilles som en holdturnering bestående af 3 spillere (3-bolde).

Den spiller på holdet, der har lavest HCP fører et holdscorekort, hvor følgende scorer påføres:

Summen af ovennævnte scorer udgør holdets resultat.

Four-ball og Best-ball

mandag, 12. maj, 2008

I Trehøje-Pigernes program for 2008 har vi anført, at der til vores venindematch skal spilles Best-ball. Når vi imidlertid kigger i regelbogen under definitionerne, finder vi på side 31 under “Former for hulspil” spilformen Best-ball og under “Former for slagspil” finder vi spilformen Four-ball.

Selv om de fleste opfatter de 2 spilformer som 2 sider af samme sag, så er der altså en væsentlig forskel, og vi må derfor korrigere os selv:-)

Vi spiller Four-ball til vores Venindematch, men nedenfor angives for god ordens skyld definitionerne for begge spilformer:

Best-ball spilles som en form for hulspil, og er en match, i hvilken én spiller spiller mod to eller tre spilleres bedste bold.

Four-ball spilles som en form for slagspil (stableford spilles som bekendt efter reglerne for slagspil). Four-ball er en turnering, i hvilken to slagspillere spiller som partnere og spiller hver sin bold. Partnernes laveste score er scoren for hullet (spilles stableford, er det naturligvis den af partnernes score, der giver det højeste antal point, der er scoren for hullet). Der er ingen straf, hvis én af partnerne ikke færdigspiller hullet

Regnorm på greenen

onsdag, 30. april, 2008

Da det havde regnet i tirsdags, kom der mange regnorme op for at se dagens regn.

100mg viagra sale
buy propecia generic

http://blog.csba.org/25mg-viagra/

Det affødte et spørgsmål til reglerne.

generic kamagra

“Må man fjerne en regnorm på puttelinien?”

I følge definitionerne er orme, insekter og lignende samt skud og knolde frembragt af disse dyr løse naturgenstande bla. forudsat at de ikke er fastsiddende eller vokser.  Yderligere kan man i Decision 23/8 se, at orme IKKE kan være fastsiddende eller vokse og derfor altid betragtes som løse naturgenstande.

Løse naturgenstande må iflg regel 16.1a (i) gerne fjernes fra puttelinien under forudsætning af at man ikke presser noget ned. Dette vil nemlig udløse 2 straffeslag i slagspil eller tab af hul i hulspil.

discount levitra pharmacy purchase

Greensome

søndag, 27. april, 2008

Greensome er en variation af Foursome, i hvilken 2 spillere danner par og spiller mod et andet par. Et par kaldes for en side, og en bold består således af 2 sider.

Greensome spilles ved at begge spillere i en side slår en bold ud fra tee-stedet. Herefter vælger siden, hvilken bold man ønsker at spille videre med på hullet. Herefter slår man skiftevis til bolden, indtil denne er i hul.

I Greensome udregnes sidens spillehandicap (antal tildelte slag) ud fra en formel. Spilleren med laveste “antal tildelte slag” vægter 60 procent mens spilleren med højeste “antal tildelte slag” kun vægter 40 procent. Resultatet rundes op og ned.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12 x 0,6 + 18 x 0,4 = 14,4 som afrundes til 14

NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun en spiller drive om. Partnerne bestemmer selv, hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested.

For at gøre det let, har vi lagt en Greensome-tabel ind, hvor det er hurtigt og enkelt at finde det fælles antal tildelte slag for en side. Klik blot her !

Stableford

søndag, 27. april, 2008

Stableford er klart den mest udbredte spilform.

Scoren angives som point i modsætning til slag som i slagspil.

Spillerens antal tildelte slag fordeles på de enkelte huller efter banes handicap-nøgle. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag på et hul, opnås to point. Bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point over 18 huller, svarer det til hans handicap.

« Tidligere indlæg