Login

Nyheder

Generalforsamling 2018

torsdag, 15. november, 2018

Vinder for flest indsamlede kroner Trehøje 2018. Fire på stribe.

Her kan du læse formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen 2018.

Tak for sæsonen 2018 – vel mødt til marts 2019.

Landsfinalen Pink 2018

mandag, 8. oktober, 2018

Lise og Ellen klar til landsfinalen 2018

Golf klub Harekær bød velkommen til landsfinalen

Landsfinalen altid en fantastisk oplevelse.

Vinder for flest indsamlede kroner 2018 Trehøje. Fire på stribe!

Dagsorden til generalforsamling

fredag, 28. september, 2018

Dagsorden til generalforsamling i Trehøje-Pigerne
6. oktober 2018

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg til bestyrelsen/bestyrelsessuppleant
  Charlotte Spandet og Inge Marie Grønne er på valg.
  Ingen af de to modtager genvalg.
 6. Valg af revisor/revisorsuppleant
 7. Indkomne forslag:
  Forslag fra medlem; “at ændre nuværende turneringsform fra handicap opdelt A og B til lige store rækker, evt. en A-B og C række”
  (p.t. A-række: 0,00-27,0 og B-rækken: 27,1-45,0)
 8. Evt

Iben Tinning foredrag

onsdag, 19. september, 2018

Gunstarten tirsdag den 2. oktober 2018 er aflyst.

Vi fokuserer i stedet på foredraget med Iben Tinning.

Foredraget starter kl. 18.30 og slutter kl. 20.30

Generalforsamling 06.10.18

søndag, 9. september, 2018

Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen.

Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 22. september 2018.