Login

Bestyrelsen

« Tidligere indlæg

Bestyrelsen 2021

mandag, 8. februar, 2021

Alle os, der er valgt til Trehøje-Pigernes bestyrelse, er altid parate til at svare på spørgsmål om Trehøje-Pigernes aktiviteter. Vi tager også gerne imod både ris og ros. Du er altid velkommen til at kontakte os!

Formand Kirsten Asmussen Tlf.: 42129309 mail@kirsten-asmussen.dk
Næstformand Else Halkjær Tlf.: 40365375 lhhalkjar@mail.dk
Kasserer Else Marie Lynge-Hehlert Tlf.: 26163133 emh@jysk-armering.dk
Sekretær Jette Burmølle Tlf.: 40930199 Jette.burmolle@webspeed.dk
Medlem Mette Storgaard Tlf.: 28729637 Mette.storgaard@hotmail.com
Medlem Charlotte Spandet Tlf.: 21829195 cspandet@vip.cybercity.dk

Vi takker for i år og ser allerede nu frem til at se jer alle i 2021.

søndag, 18. oktober, 2020

Referat fra generalforsamlingen kan ses her og formandens beretning kan ses her.

.

Generalforsamling Trehøje Pigerne lørdag d. 3. oktober 2020

tirsdag, 22. september, 2020

Dagsorden  :

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5.  Valg til bestyrelse – På valg er Else Marie Lynge-Hehlert og Else Halkjær. 

               Begge er villige til genvalg.

Vel mødt !

Bestyrelsen

Bestyrelsen 2020

tirsdag, 24. marts, 2020

Generalforsamling 2018

torsdag, 15. november, 2018

Vinder for flest indsamlede kroner Trehøje 2018. Fire på stribe.

Her kan du læse formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen 2018.

Tak for sæsonen 2018 – vel mødt til marts 2019.

Dagsorden til generalforsamling

fredag, 28. september, 2018

Dagsorden til generalforsamling i Trehøje-Pigerne
6. oktober 2018

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg til bestyrelsen/bestyrelsessuppleant
  Charlotte Spandet og Inge Marie Grønne er på valg.
  Ingen af de to modtager genvalg.
 6. Valg af revisor/revisorsuppleant
 7. Indkomne forslag:
  Forslag fra medlem; “at ændre nuværende turneringsform fra handicap opdelt A og B til lige store rækker, evt. en A-B og C række”
  (p.t. A-række: 0,00-27,0 og B-rækken: 27,1-45,0)
 8. Evt

Generalforsamling 2017

lørdag, 9. december, 2017

Formandens beretning 2017

Referat generalforsamling 7.10.17

Generalforsamling 2016

onsdag, 19. oktober, 2016

Her kan du læse formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen 2. oktober 2016

formandsberetning-2016

referat-generalforsamling-2016

 

« Tidligere indlæg