Login

Bestyrelsen

Generalforsamling 2018

torsdag, 15. november, 2018

Vinder for flest indsamlede kroner Trehøje 2018. Fire på stribe.

Her kan du læse formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen 2018.

Tak for sæsonen 2018 – vel mødt til marts 2019.

Bestyrelsen

torsdag, 15. november, 2018

Bestyrelsen 2019

Bestyrelsen 2019

Alle os, der er valgt til Trehøje-Pigernes bestyrelse, er altid parate til at svare på spørgsmål om Trehøje-Pigernes aktiviteter. Vi tager også gerne imod både ris og ros. Du er altid velkommen til at kontakte os!

 

Formand Dorthe Bøndergaard Tlf.:25133502 dorthe.boendergaard@skolekom.dk
Kasserer Else Marie Lynge-Hehlert Tlf.:26163133 emh@jysk-armering.dk
Sekretær Irene Cortnum Aaberg Tlf.:30665626 irene.cortnum@gmail.com
Næstformand Else Halkjær Tlf.:40365375  lhhalkjar@mail.dk
Medlem Jette Burmølle Tlf.:40930199 jette.burmolle@webspeed.dk
Medlem Kirsten Asmussen Tlf.:42129309  mail@kirsten-asmussen.dk

 

Dagsorden til generalforsamling

fredag, 28. september, 2018

Dagsorden til generalforsamling i Trehøje-Pigerne
6. oktober 2018

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg til bestyrelsen/bestyrelsessuppleant
  Charlotte Spandet og Inge Marie Grønne er på valg.
  Ingen af de to modtager genvalg.
 6. Valg af revisor/revisorsuppleant
 7. Indkomne forslag:
  Forslag fra medlem; “at ændre nuværende turneringsform fra handicap opdelt A og B til lige store rækker, evt. en A-B og C række”
  (p.t. A-række: 0,00-27,0 og B-rækken: 27,1-45,0)
 8. Evt

Generalforsamling 2017

lørdag, 9. december, 2017

Formandens beretning 2017

Referat generalforsamling 7.10.17

Generalforsamling 2016

onsdag, 19. oktober, 2016

Her kan du læse formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen 2. oktober 2016

formandsberetning-2016

referat-generalforsamling-2016

 

Referater

lørdag, 3. januar, 2015

Var du ikke tilstede ved generalforsamlingen den 1. oktober 2014 skal du ikke snydes – klik og læs nedenunder.

Formandsberetning 2014 (1) (1)

referat generalforsamling 2014