Login

Generelt

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling den 18.10.2021

torsdag, 28. oktober, 2021

Du kan læse referatet her

Medlemsbetingelser

søndag, 13. januar, 2019

Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år og har HCP 45 eller derunder, kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller golf hver tirsdag i al slags vejr fra slutningen af marts til oktober – kun afbrudt af en sommerpause i juli måned.

Vi spiller i 2 lige store rækker; A-række og B-række.

I løbet af sæsonen vil der være et antal matcher med Gunstart – se matchkalender her.
Banen må ikke spilles forud for en match, da man i følge golfreglerne ikke må have spillet banen på forhånd samme dag.
Ved Trehøje-Pigernes matcher bliver handicap reguleret i henhold til gældende golfregler. Se i øvrigt regelhjørnet her.

Scorekort
– tjek det er korrekt udfyldt med navn, medlemsnr., række (A eller B)
– laver du birdie – skal du øverst på scorekortet skrive PIP og hul nr.
– nærmest flaget skal du også notere øverst på dit scorekort med antal mtr. og hul nr.
– dit scorekort skal afleveres efter hver match, ved manglende aflevering af scorekort bliver du registreret med NR(no return)

Præmier
Der udløses præmier for hver 7. deltager i hver række

Nærmest flaget på green på hullerne 2 og 17 (18 huls banen) og hul 1 og 8 på Østsløjfen.
Der er præmieoverrækkelse ved fællesspisningerne.

Udregning ved lighed
Har to spillere opnået samme resultat, finder vi vinderen ved flg. model
– bedst på de sidste hhv. 9, 6 og 3 huller. Er der lighed her, ses der på det sidst spillede hul. Hvis der forsat er lighed i resultatet, trækkes der lod.